חולשה ובדידות

כאשר בחולשה ויש עזרה, היחד יוצר חוזק שמוציא מהחולשה.

כאשר בחולשה ולבד, הבדידות מחזקת את החולשה.