7. לברוא בריאות בראשיתית

מעקב

כלקוחה הראשונה לטיפול אישי בריפוי מולד נדרשתי לעקוב אחר מהלך הטיפול והריפוי.

ההמשך של זה »