אל תראי חולשה

אם את חלשה את בסכנה
אז אל תראי חולשה

אם את חלשה את לא שווה
אז אל תראי חולשה

אם את חלשה מרחמים עליך
אז אל תראי חולשה

אם את חלשה אין בך תועלת
אז אל תראי חולשה

אם את חלשה את נעלמת
אז אל תראי חולשה

רק לקרובים ביותר מותר לך להראות
איתם את יכולה להיות את
חלשה
עד שעובר.