להיות גדולה מהחיים

רוצה להשאיר חותם,
להיות גדולה מהחיים,
לתת משהו שכולם יקבלו באהבה,
לקבל אהבה.
להפסיק להיות גרגר.

אנשים כמו גרגרי חול, התפקיד הוא להיות גרגר, לא להיות סלע.

אם כל אחד היה סלע – לא היה חול, לא היה מקום לכולם.

אם כל אחד כבר סלע, הרי כולנו גרגרים שוב.