בריאה

לברוא בריאות בראשיתית

שיטה חדשה להתבונן בחיים
שיטת טיפול
חסרת כל ביסוס מדעי שהוא
נשענת אך ורק על תובנות אישיות

בראשית ברא אלוהים
אלוהים, אלוהימה, ברא-בראה
בריאות נבראה בראשית
אחר כך בא כל השאר.
לברוא בריאות,
להיות אלוהים לעצמי –
לשמור בריאות שנבראת, כל רגע מחדש
להיות בריאה בכל רגע מחדש.

ללמוד לברוא בריאות
בתוך החיים שנבראו זה מכבר,

לשמור על הבריאות שנבראה
לברוא יכולת להיות בריאה

משחקי מילים של משחקי חיים.
ובריאה זה העיקר.

(תמיד אפשר להמשיך –
בריאה… יצירה… יצר…
ציר אהבה-תאווה- בריאה…
והכל חוזר חלילה)

 
לפעמים מתחשק לנוח, קחי שלוש דקות של מנוחה עכשיו. מותר לך.

1359747998_boxלצאת איתי מהקופסה
ללחוץ כאן לשליחת מייל